free web builder

Zaujímavosti

Každý telefonát zaevidujeme v dennom reporte?

Či fungujú všetky dohodnuté procesy na zákazníckej linke, alebo sledovanie efektivity telemarketingovej kampani vyhodnocujeme pre našich partnerov v dennom reporte. Vďaka denným reportom dokážeme navrhnúť ďalšie kroky procesov na zvýšenie efektivity. Špecializujeme sa na podrobné štatistiky telefonátov, grafické a textové znázornenie odpovedí z rozhovorov, evidencia dôležitých cieľov, prípadne získame súhlasy na marketingové oslovovanie zo strany partnera.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

Prečo nahrávane každý hovor?

Nahrávka je najúčinnejší spôsob vzdelávania a správneho nasmerovania operátorov call centra. Každý hovor je jedinečný a nahrávky slúžia výhradne na interné účely a to hlavne na sledovanie úrovne komunikácie smerom k zákazníkovi, zisťovanie skúseností a typológie operátorov. Z nahraných rozhovorov dokážeme rýchlo analyzovať prečo vám predaj stúpa alebo klesá a aké sú podnety volajúcich zákazníkov. Vďaka nahrávkam dokáže tím koučov lepšie poskytnúť spätnú väzbu na osobnom rozvoji každého operátora.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

© Copyright 2019 PROCALL s.r.o. - Tvorba stránky - Webcreators s.r.o. | Webhosting - HostCreators
Ochrana osobných údajov | Technológia