html templates

Služby

Akvizícia zákazníkov/Outbound

Predaj prostredníctvom telefonátov či už tzv. studených kontaktov (cold calls), alebo na existujúcich zákazníkov patrí medzi overené a účinné obchodné nástroje. Potenciál aktívneho telemarketingu spočíva v analýze produktu alebo služby, definícii cieľov kampane, výber a cielenie databáz (B2C/B2B), doplnkom akvizície môže byť výber iných komunikačných kanálov (omnichanell) a zostavenie vhodného tímu operátorov podľa typológie a nadobudnutých skúseností.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

Zákaznícke služby/Inbound

Našim partnerom zabezpečujeme komplexné služby call centra 24. hodín a sedem dní v týždni. Postupom digitalizácie sa pôvodné stratégie obsluhy kontaktných centier menia. Zákazníci požadujú osobný prístup a rýchlu reakciu. Preto pri správe kontaktného centra spájame tradičné a moderné spôsoby komunikácie. Výhodami komplexného outsourcingu kontaktného centra pre zákazníkov sú
nižšie prevádzkové náklady, správa všetkých komunikačných nákladov a hľadať priestor na ďalšie uzavretie obchodu (cross-sell, up-sell).

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

Telefonický prieskum CATI/CAWI/Mystery Call

Realizujeme telefonický prieskum trhu, výskum verejnej mienky ako aj politický prieskum preferencií. Telefonické dopytovanie sa vyznačuje vysokou kvalitou, špičkovou profiláciou s vysokou mierou odozvy zo strany respondentov. Ku klasickým CATI prieskum (Computer Assisted Telephone Interviewing) zabezpečujeme aj techniku CAWI prieskum (Computer Assisted Web Interviewing), kedy respondent vyplní elektronický dotazník, ktorý mu pošleme e mailom, chatom, alebo SMS správou. Neodmysliteľnou súčasťou výskumov je mapovanie úrovne komunikácie a starostlivosť o zákazníka ako aj overovanie dostupnosti zákazníckych liniek.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

Správa pohľadávok

Vďaka dlhoročným skúsenostiam patrí call centrum ProCall k lídrom v oblasti komplexnej starostlivosti pohľadávok. Našim klientom spravujeme pohľadávky z oblasti bankového a nebankového sektora, telko produktov a iných služieb. Špecializujeme sa na multikanálovou komunikáciou, tak dokážeme efektívne vymáhať pohľadávky.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

Služby Back Office

Našim poslaním je poskytnúť partnerom kompletný outsourcing spojený s komunikáciou so zákazníkom až po potrebnú administratívu. Túto službu bežne poskytujeme popri zákazníckom servise ako aj pri aktívnom telefonovaní alebo samostatne podľa potrieb partnera. Veľký dôraz kladieme na rýchlosť, kvalitu a digitalizácu.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

Odosielanie SMS

Ľudia chcú byť informovaní a každému vyhovuje iný spôsob komunikácie. Mobilný telefón má dnes skoro každý. SMS marketing je jednoduchý a stále efektívny spôsob ako osloviť existujúcich zákazníkov a zároveň získať nových.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo dohodnutia si stretnutia, nás prosím kontaktujte

© Copyright 2019 PROCALL s.r.o. - Tvorba stránky - Webcreators s.r.o. | Webhosting - HostCreators
Ochrana osobných údajov | Technológia